Samarbeidspartnere

Diamanten Kafé                               Diamanten.blue

En møteplass for barn og unge i Bydel Alna. Det stilles ingen krav til tidligere erfaringer i de ulike tilbudene, fordi hovedmålet er at barn og unge skal lære å ha det gøy med foto, film, teater, dans og musikk.

 

Ung Og Fri

LOGO UNGDOM & FRITID lyseblaa copyUngdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak.

 

 

Ung og kul

ungogkul copyEnhet for ungdom og kultur
Bydelens fritidssektor er grunnfjellet i det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom. Her kan du finne ungdomsaktiviteter i bydelen.

 

 

 

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM.

 

 

t_rud copy copy1Trosterudklubben

 

Trosterudklubben er et ettermiddags- og kveldstilbud til barn og ungdom bosatt i Bydel Alna. Det er et variert aktivitetstilbud som fremmer holdningsskapende arbeid mot rus, vold og gjengmentalitet gjennom gruppeaktiviteter.

Klubben inviterer ulike samfunnsgrupper inn i klubben og er opptatt av tolleranse, mestring, respekt og inkludering.

Klubben er for barn og ungdom fra 5. klasse og opptil 18 år, og er delt inn i juniorklubben og ungdomsklubben.
Åpen kafe med ungdomsvennlige priser.