Privacy Policy

[row]
[span12]

Generelle vilkår

Det er på INGEN måte lov å bruke navn eller epostadresser eller annen personinformasjon funnet på almedie.no til kommersielle formål, dette være seg firmaer som ønsker å komme i kontakt for å selge ting eller utsending av spam. Alle bilder på almedie.no eies av rettighetsinnehaver og kan ikke benyttes til noe formål uten spesfikk skriftlig tillatelse. Spørsmål angående bruk av bilder gjøres på mail.
E-mail:mail@almedie.no

[/span12]
[/row]